.

 
บริษัทผู้ผลิต
ดัชนีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หัวข้อทางวิชาการ / สัมมนาที่บริษัทเผยแพร่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญบริษัทฯ
ประวัติและการดำเนินการ
ชื่อเสียงและการได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ตลาดและองค์กรฝ่ายขายของบริษัทฯ
ข่าวสารบริษัทฯ/ข้อมูล
ศูนย์การฝึกอบรม และ สัมมนา
การบริการของบริษัทฯ
สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
1
โปรโมชั่นใหม่
1
Newsletter
1
กิจกรรมบริษัทฯ
1
แผนที่บริษัทฯ
ติดต่อเรา
Line
 
 
ผู้เข้าชม : 397936
 
 
 
 


 
 

 

เวปผู้เกี่ยวข้อง

http://www.staftech.co.th

http://www.stta.or.th

http://www.thaichamber.org/

 https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=df86b4436-18-4-8535f184d3631cf74334bbf45b7c3598c1c


 


 

 

 

 

|

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
     
 
  ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
   

ห้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยที่ผ่านมามากกว่า 10 ปี บริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่หลายสถาบันส่งนิสิต / นักศึกษา เข้ามาฝึกงาน อาทิเช่น
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมฝึกงานกับแผนกคอมพิวเตอร์ฯ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมฝึกงานกับแผนกคอมพิวเตอร์ฯ
3. มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฝึกงานกับแผนกบัญชีและการเงิน
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ร่วมฝึกงานกับแผนกบัญชีและการเงิน
5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมฝึกงานกับแผนกขายเครื่องมือโรงพยาบาล
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมฝึกงานกับแผนกช่างบริการ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมฝึกงานกับแผนกช่างบริการ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ) ร่วมฝึกงานกับแผนกจัดซื้อ / แผนกสต็อกฯ
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมฝึกงานกับแผนกสนับสนุน


                โดย บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไป  และถ้าเป็นไปได้  บริษัทฯ จะพยายามดำเนินธุรกิจให้มั่นคงและเติบโตเพื่อที่จะมีกำลังมาจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้น

 

     
     
           
บริษัท ซายน์เทค จำกัด 321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-285-4101 แฟกซ์ 02-285-4856, 02-285-4178 เบอร์โทรฟรี 1800 285 285
Copyright 2005 - 2022 Science Tech Co., Ltd.All right Reserved