.

 
บริษัทผู้ผลิต
ดัชนีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หัวข้อทางวิชาการ / สัมมนาที่บริษัทเผยแพร่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญบริษัทฯ
ประวัติและการดำเนินการ
ชื่อเสียงและการได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ตลาดและองค์กรฝ่ายขายของบริษัทฯ
ข่าวสารบริษัทฯ/ข้อมูล
ศูนย์การฝึกอบรม และ สัมมนา
การบริการของบริษัทฯ
สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
1
โปรโมชั่นใหม่
1
Newsletter
1
กิจกรรมบริษัทฯ
1
แผนที่บริษัทฯ
ติดต่อเรา
Line
 
 
ผู้เข้าชม : 397936
 
 
 
 


 
 

 

เวปผู้เกี่ยวข้อง

http://www.staftech.co.th

http://www.stta.or.th

http://www.thaichamber.org/

 https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=df86b4436-18-4-8535f184d3631cf74334bbf45b7c3598c1c


 


 

 

 

 

|

Untitled Document
     
 
  นโยบายการให้บริการของบริษัทฯ  
    บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การดำเนินงานของแผนกช่างบริการ เป็นการสนับสนุนงานขายของบริษัทฯ โดยไม่หวังกำไรจากการบริการ
     
    บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการต่อลูกค้า โดยเฉพาะการให้บริการหลังการขาย มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการให้บริการ โดยส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมที่บริษัทผู้ผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การให้บริการที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม จะทำให้เครื่องสามารถทำงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
     
  ความสามารถในการให้บริการ 
    บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบ ต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายดังต่อไปนี้
     
    - การติดตั้ง เป็นงานบริการที่บริษัทฯ ดำเนินการให้แก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าบริการ
    - การซ่อมบำรุง เป็นงานซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
    - Extend Warranty เป็นบริการ การซ่อมบำรุง โดยคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ แบบเหมาจ่ายต่อปี ซึ่งถ้าเครื่องเสียในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าอะไหล่ และบริการ การใช้บริการดังกล่าวนี้ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เพราะสามารถรู้และควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล ตลอดจนการซ่อมบำรุงของเครื่องนั้นได้ สนใจโปรดติดต่อ service@sciencetech.th.com หรือ service.sciencetech@gmail.com
    - Maintenance Contract เป็นบริการรับตรวจเช็คเครื่อง (Maintenance) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้มีความมั่นใจว่า เครื่องของท่านสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ถ้าต้องการให้ทีมงานของเราดูแลเครื่องแทนท่าน โปรดติดต่อ service@sciencetech.th.com หรือ service.sciencetech@gmail.com
    - Special Service For Fume Hood and Safety Cabinet เป็นบริการตรวจสอบ และแก้ไขตู้ Fume Hood และ Safety Cabinet เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย เช่น
** การตรวจสอบระบบควบคุม และระบบเตือนภัย
** การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง Biosafety Cabinet (DOP Test)
     
    สนใจโปรดติดต่อ service@sciencetech.th.com หรือ service.sciencetech@gmail.com
     
     หมายเหตุ
    1. กรณีเป็นเครื่องที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้แทนจำหน่าย แต่มีจำนวนเครื่องมากกว่า 2 เครื่อง มีเงื่อนไขเหมือนข้อ 1.2 สัดส่วนการลดจะใช้เหมือนกัน คือ ลดกรณีละ 250 บาท / เครื่อง
    2. กรณีเครื่อง Laminar Flow ยังคงใช้ราคาเดิม คือ เครื่องที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย ราคา 4,000 บาท/เครื่อง, เครื่องที่บริษัทฯ ไม่ได้จัดจำหน่าย ราคา 4,500 บาท/เครื่อง
    3. ราคาที่เรียนเสนอยังไม่รวม VAT 7%
     
    รายละเอียดการบริการสอบเทียบ*****
     
    บริการใหม่จากห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ***** การบริการสอบเทียบเครื่องมือ ***** (Download)
     
     
     
  ติดต่อกับแผนกช่างบริการ 
    ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องของท่าน หรือมีข้อเสนอแนะให้ทีมบริการของเรา สามารถส่งมาได้ที่ service@sciencetech.th.com หรือ service.sciencetech@gmail.com
     
     
  ผู้ติดต่อขอรับบริการงานสอบเทียบ โปรดติดต่อ 
    คุณกรรณิการ์ สังข์คำ โทร 085-735-2106
     
           
บริษัท ซายน์เทค จำกัด 321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-285-4101 แฟกซ์ 02-285-4856, 02-285-4178 เบอร์โทรฟรี 1800 285 285
Copyright 2005 - 2022 Science Tech Co., Ltd.All right Reserved