.

 
บริษัทผู้ผลิต
ดัชนีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หัวข้อทางวิชาการ / สัมมนาที่บริษัทเผยแพร่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญบริษัทฯ
ประวัติและการดำเนินการ
ชื่อเสียงและการได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ตลาดและองค์กรฝ่ายขายของบริษัทฯ
ข่าวสารบริษัทฯ/ข้อมูล
ศูนย์การฝึกอบรม และ สัมมนา
การบริการของบริษัทฯ
สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
1
โปรโมชั่นใหม่
1
Newsletter
1
กิจกรรมบริษัทฯ
1
แผนที่บริษัทฯ
ติดต่อเรา
Line
 
 
ผู้เข้าชม : 397936
 
 
 
 


 
 

 

เวปผู้เกี่ยวข้อง

http://www.staftech.co.th

http://www.stta.or.th

http://www.thaichamber.org/

 https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=df86b4436-18-4-8535f184d3631cf74334bbf45b7c3598c1c


 


 

 

 

 

|

Untitled Document
       
   
 

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญ บริษัทฯ

 

   
  1. วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นบริษัทคนไทย ที่มีคุณธรรมและความพร้อมในคุณภาพระดับสากล

2. พันธกิจ (Mission)

1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ จะพัฒนาระบบคุณภาพ ให้ต่อเนื่องเพื่อ
.....สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
3. มุ่งมั่นทำประโยชน์ สูงสุด กับลูกค้า บุคลากร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

3. คำขวัญ (Motto)

คุณภาพ    คู่    คุณธรรม

ซายน์เทคมั่นย้ำ      สินค้าพร้อมบริการ

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
บริษัท ซายน์เทค จำกัด 321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-285-4101 แฟกซ์ 02-285-4856, 02-285-4178 เบอร์โทรฟรี 1800 285 285
Copyright 2005 - 2022 Science Tech Co., Ltd.All right Reserved