.

 
บริษัทผู้ผลิต
ดัชนีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หัวข้อทางวิชาการ / สัมมนาที่บริษัทเผยแพร่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญบริษัทฯ
ประวัติและการดำเนินการ
ชื่อเสียงและการได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ตลาดและองค์กรฝ่ายขายของบริษัทฯ
ข่าวสารบริษัทฯ/ข้อมูล
ศูนย์การฝึกอบรม และ สัมมนา
การบริการของบริษัทฯ
สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
1
โปรโมชั่นใหม่
1
Newsletter
1
กิจกรรมบริษัทฯ
1
แผนที่บริษัทฯ
ติดต่อเรา
Line
 
 
ผู้เข้าชม : 397936
 
 
 
 


 
 

 

เวปผู้เกี่ยวข้อง

http://www.staftech.co.th

http://www.stta.or.th

http://www.thaichamber.org/

 https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=df86b4436-18-4-8535f184d3631cf74334bbf45b7c3598c1c


 


 

 

 

 

|

Untitled Document
 
   
     
 
 
      บริษัท ซายน์เทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์/ การแพทย์/ อุตสาหกรรม แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จำนวนมากกว่า 24 ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อขยายงานสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
     
 
     
        ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงงานอุตสาหกรรม NIR  
 
  ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงงานอุตสาหกรรม NIR 1 ตำแหน่ง

รายได้ : 18,000 - 25,000 บาท รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
2. สามารถออกต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ
1. รายได้ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
2. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มรายได้ให้กรณีพิเศษ
 
 
 
        ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงงานอุตสาหกรรม ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)  
 
  ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงงานอุตสาหกรรม ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 2 ตำแหน่ง

รายได้ : 16,500 - 25,000 บาท รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพาหนะปฏิบัติงานขาย
3. สามารถออกต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ
1. รายได้ที่ระบุยังไม่่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
2. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มรายได้ให้เป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
        ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางงานเภสัชวิทยา  
 
  ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางงานเภสัชวิทยา 3 ตำแหน่ง

รายได้ : 16,500 - 19,500 บาท รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรีพยาบาล , วิทยาศาสตร์
2. หรือมีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม
3. สามารถออกต่างจังหวัดได้

 
 
 
        ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา  
 
  ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา 2 ตำแหน่ง

รายได้ : 16,500 - 19,500 บาท รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์ขาย Rapid Test
2. สามารถออกต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ
1. ยังไม่รวม Commission & Incentive และค่าพาหนะ
2. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ เพิ่มรายได้ให้เป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
        ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)  
 
  ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง

รายได้ : 16,500 - 19,500 บาท รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา
2. สามารถออกต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ
1. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวมCommission & Incentive และค่าพาหนะ
2. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ บวกเพิ่มรายได้เป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
        ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด  
 
  ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง 3 ตำแหน่ง

รายได้ : 16,500 - 19,500 บาท

คุณสมบัติ :
1. วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง
2. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ
1. รายได้ที่ระบุ ยังไม่รวมCommission & Incentive และค่าพาหนะ
2. กรณีมีประสบการณ์ บริษัทฯ บวกเพิ่มรายได้เป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
     
     

 

           
บริษัท ซายน์เทค จำกัด 321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-285-4101 แฟกซ์ 02-285-4856, 02-285-4178 เบอร์โทรฟรี 1800 285 285
Copyright 2005 - 2022 Science Tech Co., Ltd.All right Reserved